78 000, Banjaluka, Vojvode Momčila16   +387 (51) 490 300    tobl@teol.net   FAQ

TOBL

Održan treći sastanak radnih grupa za izradu lokalnog akcionog plana za Banj brdo u sklopu projekta TANGRAM

JU Turistička organizacija grada Banja Luka je, 24. februara 2022. godine, organizovala i treću radionicu radnih grupa sa ciljem izrade Lokalnog akcionog plana za područje Banj brda. Nakon prve dvije radionice na kojima se radilo na viziji razvoja područja, pozitivnim i negativnim očekivanjima, te definisanju aktivnosti i mjera Akcionog plana, na trećem sastanku su razrađeni ciljevi Akcionog plana i definisani prioriteti mjera i akcija. Rezultati radionica će biti pretočeni u Prijedlog akcionog plana, nakon čega će se realizovati pilot akcija na Banj brdu u skladu sa definisanim prioritetima.

 

Lokalni akcioni plan za Banj brdo se priprema kao aktivnost projekta TANGRAM - Transnacionalni resursi parkova i vrtova turističkog tržišta Jadransko – Jonskog regiona („Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace) finansiran kroz INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020. Projekat TANGRAM u periodu od 1. februara 2020 do 31. jula 2022. godine implementiraju partneri iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Srbije i Grčke, predvođeni Opštinom Monca iz Italije. Opšti cilj projekta je izgradnja i promocija ADRION brenda u turizmu promovisanjem održive valorizacije i integracije „parkova" u turističku ponudu kao neotkrivenih resursa, pomoću inovativnog sistema upravljanja zasnovanog na saradnji između javnog i privatnog sektora. Održiva valorizacija i efektivna promocija prirodne i kulturne baštine ugrađeni su u logiku projekta TANGRAM. Projekat ima za cilj očuvanje, kapitalizaciju i inoviranje kulturne i prirodne baštine. Ovi ciljevi će biti postignuti razmjenom dobrih praksi u menadžmentu i marketingu u turizmu, analiziranjem i iskorišćavanjem poslovnih prilika u okviru novog sistema upravljanja zasnovanog na participativnom pristupu, unapređenju kapaciteta svih relevantnih aktera u održivom upravljanju turizmom i marketingu, formulisanju odgovarajućih zajedničkih strategija i akcionih planova za integrisano upravljanje održivim turizmom.


  Vijesti

Kalendar dešavanja

Novembar 2022
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Events Calendar

Novembar 2022
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Novembar 2022
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4