78 000, Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 87   +387 (51) 490 306    tobl@teol.net   FAQ
priroda-banja-luka

Priroda Banjaluke

Vrbas

Rijeka Vrbas je desna pritoka rijeke Save, prosječni proticaj rijeke Vrbas na ušću je 114 m3/s. Rijeka Vrbas izvire u podnožju planine Zec, ST 235 km, sa kotom vrela na 1.715 m.n.m.  Glavne lijeve pritoke Vrbasa su: Pliva, Crna Rijeka i Krupa, a glavne desne pritoke Vrbasa su: Bistrica, Ugar, Svrakava, Vrbanja, Turjanica i Povelić. Vrbas je usjekao kompozitnu dolinu. Teče kroz Skopljansku kotlinu, Vinačku klisuru, Jajačku kotlinu, kanjonsku dolinu Tjesno, Banjalučku kotlinu, a donjim tokom preko svoje makroplavine Lijevče polje. Sliv je izduženog oblika dužine oko 150 km i prosječne širine 70 km. Prosječna nadmorska visina je oko 690 m.n.m., a najviša tačka u slivu je oko 2.100 m.n.m.
Najveći grad na Vrbasu je Banja Luka, glavni grad i politički, privredni i kulturni centar Republike Srpske.Vrbas je glavni vodotok Banjaluke koji grad dijeli na dva dijela i za banjalučane predstavlja nešto više od rijeke. Tako se još uvijek u nekim naseljima zadržalo pravilo "pogleda na rijeku" koje se primjenjuje u građevinarstvu na obalama Vrbasa. Na području grada, u Vrbas se ulijevaju pritoke: Vrbanja, Suturlija, Crkvena, Švrakava, Rekavica i druge. Tekući od juga prema sjeveru, Vrbas izlazi iz kanjona, planinskog toka i prelazi u ravničarski tok.


  Priroda
Novembar 2020
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6